مدارک بین المللی آموزشگاه کامپیوتر تمدن

اگر حوصله خواندن ندارید، در این فیلم ؛ ما اطلاعات مفصلی از مدارک و اعتبارشان را برایتان توضیح میدهیم 

تصویر و اطلاعات جامع مدارک بین المللی در تمدن

آموزشگاه کامپیوتر و آموزش icdl تهران | 1

مدرک ACS امریکا و ICS کانادا دارای کد رهگیری (Register No) می باشد که اگر این کد را در سایت ACS امریکا و سازمان اعتبار بخشی امریکا ( USAS) و سازمان ICS  کانادا وارد نمایید تمام مشخصات دانشجو نمایش داده می شود که جهت استعلام مدرک در همه کشورهای جهان قابل رویت می باشد.

لازم به ذکر است که سازمان ACS-ICS امریکا همان سازمانی است که استانداردهای ISO را صادر می کند و در سطح جهان شناخته شده و بسیار معتبر می باشد.

این مدرک برای افرادی که قصد مهاجرت دارند از طرف سفارت ها الزامی می باشد که متقاضیان می توانند بدون شرکت در کلاس صرفا مدرک ACS امریکا و ICS کانادا را دریافت نمایند و با توجه به کیفیت تدریس و نمونه سوالاتی که در اختیار دانش پذیران قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس کمتر از یک ماه مدرک ACS-ICS امریکا از کانادا ازسال و در اختیارتان قرار میگیرد.

مدرک بین المللی دانشگاه آزاد با مهر و امضا ریاست دانشگاه دارای تاییدیه وزارت علوم و وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری مورد تایید همه کشورهای جهان بجز امریکا و کانادا می باشد و جزء 1000 ساعت آموزشی و 500 امتیاز آموزشی در طول خدمت کارکنان دولتی و لشگری محسوب می شود.

برای دریافت مدرک دانشگاه آزاد که معادل مدرک سازمان مدیریت حهت ارتقا شغلی و درآمدی کارکنان دولتی و لشگری نیز می باشد، الزما نیازی به شرکت در کلاس ندارید! و می توانید صرفا مدرک خود را دریافت نماییدبرای دریافت مدرک دانشگاه آزاد ابتدا در آزمون آنلاین شرکت می نمایید که البته با توجه به کیفیت تدریس و نمونه سوالاتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس پس از یک ماه مدرک خود را دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.

آموزشگاه کامپیوتر و آموزش icdl تهران | 3
آموزشگاه کامپیوتر و آموزش icdl تهران | 5

داوطلبانی که جهت دریافت مدرک عجله دارند، می توانند از مدارک فنی و حرفه ای آموزشگاه تمدن استفاده نمایند.
اگر برای دریافت مدرک وقت ندارید، بهترین پیشنهاد مدارک فنی و حرفه ای آموزشگاه تمدن می باشد که در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی مورد تایید می باشد.
همچنین متقاضیان می توانند بدون شرکت در کلاسهای آموزشگاه مدرک فنی و حرفه ای آموزشگاه تمدن را دریافت نمایند و در همان لحظه حضور داوطلبان، مدرک صادر و در اختیارتان قرار می گیرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.

 

مدرک سازمان مدیریت ریاست جمهوری مخصوص ارتقا شغلی و رتبه و درآمد کارمندان دولتی و لشگری می باشد.
مدرک سازمان مدیریت ریاست جمهوری دارای تاییدیه وزارت علوم و وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری می باشد.
طبق مصوبه سال 1381 هیئت وزیران، کارکنان دولتی و لشگری در طول خدمت خود باید 1000 ساعت آموزشی یا 500 امتیاز آموزشی در پرونده خود داشته باشند که دارا بودن مدرک 130 ساعته ICDL برای تمامی کارکان دولتی و لشگری الزامی می باشد.
برای دریافت مدرک سازمان مدیریت الزاما نیازی به شرکت در کلاس های آموزشگاه نیست و ابتدا در آزمون آنلاین شرکت می نمایید که البته با توجه به نمونه سوالاتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس پس از یک ماه مدرک خود را دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.

آموزشگاه کامپیوتر و آموزش icdl تهران | 7
آموزشگاه کامپیوتر و آموزش icdl تهران | 9

داوطلبانی که جهت دریافت مدرک عجله دارند می توانند از مدارک ملی ICS و آموزشگاه تمدن استفاده نمایند.

برای دریافت مدرک وقت ندارید، بهترین پیشنهاد مدارک ملی ICS آموزشگاه تمدن می باشد که در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی مورد تایید می باشد.
همچنین افرادی که مایل به شرکت در کلاس های آموزشگاه نیستند نیز می توانند مدرک ملی ICS را در کمتر از یک ماه دریافت نمایند. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.

مدرک ACS امریکا و ICS کانادا دارای کد رهگیری (Register No) روی مدرک می باشد که اگر این کد را در سایت ACS امریکا و سازمان اعتبار بخشی امریکا ( USAS) و سازمان ICS کانادا وارد نمایید تمام مشخصات دانشجو نمایش داده می شود که جهت استعلام مدرک در همه کشورهای جهان قابل رویت می باشد.

لازم به ذکر است که سازمان ACS-ICS امریکا همان سازمانی است که استانداردهای ISO را صادر می کند و در سطح جهان شناخته شده و بسیار معتبر می باشد.

آموزشگاه کامپیوتر و آموزش icdl تهران | 11

هزینه مدارک متناسب با سازمان صادر کننده مدرک متفاوت می باشد